bussiopastukset

Guidade bussturer

Guidade bussturerna i Sea-Lapland området ger en inblick i två länders historia samt en inblick i händelserna som skedde under Rysslands styre.

Du kan återvända till 1900-talet, då soldaterna hade marsch övningar i städernas centrum.

Industrins tillväxt bidrog till bättre förhållanden för de som bodde på landet, och de fick möjlighet att visa sina guldiga fickur. 

Närheten till gränsen skapade möjligheter för byteshandel. Det förekom även smuggling vid gränsen, och det finns en hel del smugglingshistorier att ta del av.

.