Simojoen Lohiranta (Simoälvens Laxstrand)

Här kan ni arrangera gårdsfester eller mindre öten, ligger vackert beläget vid älven.

 Ranuantie 219 B, 95255 Alaniemi

 info@simojoen-lohiranta.fi

tel: +358(0)400-691 351 eller +358(0)400-394 066

www.simojoen-lohiranta.com