Kalli maisema

Illka Yli-Öyrä

- Företagare, Kalli friluftscenter

- Underhåll av skidspår

- snökanoner

- Lantbruk

-  Avslappnad, kompis med alla

- Vill få barn och ungdomar att röra sig mer.

 

Brenda Aalto

- Skidlärare

- Marknadsföring & evenemangsarrangö

- Arbetat på Kalli sedan 2006

- Ilkkas dotter

 

Beetra Aalto

- Jobbar på cafét

- Har åkt i Kallis backar hela sitt liv

- Glad med fokus på service

 

Anu Aalto

- Jobbar på Caféet

- Driver Kemi kopieringscenter

 

Anssi Peteri

- Jobbar i backen

- 18 år, flitig, och fixar det mesta

 

Sanna Vaattovaara

Jobbar på cafét och i backen

 

Kontaktuppgifter:

Kalli friluftscenter

kallinkankaantie 169, 94400 Keminmaa

 Tel. +358(0)400-175 347

kalli@keminmaa.fi