SUOMEN SISÄLLISOTA 1918 – FINSKA INBÖRDESKRIGET 1918

- , TornioHaparanda

SUOMEN SISÄLLISOTA 1918 – FINSKA INBÖRDESKRIGET 1918

Utställning i Tornedalens museum 26.1.– 25.3.2018

Då Finland blev självständig den 6 december 1917 var finländarna socialt, ekonomiskt och politiskt kraftigt delade till elit och allmoge samt till ägande och icke-ägande klasser. Spänningarna ledde på våren 1918 till inbördeskriget, där parterna var regeringens vita trupper och folkdelegationens rödgardister.  

 

Inbördeskriget ägde rum mellan 27.1.1918 -15.5.1918. I början av kriget hade de röda makten över södra Finland och de vita över mellersta och norra Finland. 

 

Politiskt våld, röd och vit terror, som båda parterna gjorde sig skyldiga till, var typiskt för kriget. Ca 5000 vita och ca 27 000 röda dog under kriget, huvudparten på fånglägren. Även trupper från Sovjet-Ryssland och Tyskland samt frivilliga från Sverige och Danmark deltog kriget. Sammanlagt krävde kriget nästan 38 000 offer. I den offentliga diskussionen betonades under många årtionden vinnarnas ”vita sanning” och de förlorarnas synvinkel förblev i bakgrunden.  

 

Utställningen i Tornedalens museum berättar om det finska inbördeskriget genom danskarnas ögon och ur danska pressens synvinkel. Utställningen har sammanställts av Arbejdermuseet i samarbete med finska Työväenmuseo och olika arkiv. Fotomaterialet i utställningen visar krigets grymhet och lidande på många olika sätt. 

 

Välkommen!