matkanjohtajapalvelut

Behöver ni en reseledare?

Auktoriserade reseledare gör guidade gruppresor. Om du vill ta med din grupp på en resa till tex: Ranua, Rovaniemi, Tornedalen eller längre bort, kontakta oss så skräddarsyr vi en guidad resa till er.

Meri-Lapin Matkauluoppaat ry:n / Sea-Lapland reseledare ry:n

Turistguide/reseledare avgift

Varaktighet 1 - 6 timmar avgift 300,00 €, språktillägg 15% 45,00 €

Längd 6-12 timmar avgift 600,00 €, språktillägg 15% 90,00 €

Språktillägg 15% av den icke-ökade avgiften när vägledningen sker på ett annat språk än finska. Språktillägg 15% per undervisningsspråk. På högst två språk, om inte annat överenskommits med guiden.

Belöningen av Touristguide(ledare) inkluderar söndags- och helgdagskompensation, semesterersättning och arbetsgivarförpliktelser.

Abonnenten ansvarar för guidens måltider och andra tjänster med gruppen, eventuella logikostnader, entréavgifter till destinationer och evenemang och andra betalningar för gruppens resa.

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser.

Avgifterna inkluderar inte transport, entrébiljetter till destinationer eller andra tilläggsavgifter.

Reservationer och förfrågningar

info@merilapinmatkailuoppaat.fi

+350 44 0451 156