teemaopastukset

Guidade tematurer

Tack vare den rika historian i området, så finn det många olika teman som en guidad tur kan handla om. I tex Tornio så kan du göra heliga Birgittas vandring antingen till fots eller med cykel. 

I Kemis inre hamn kan barnen vara med i en skattjakt, där guiden samtidigt berättar om livet och historian i området.