SUOMEN SISÄLLISOTA 1918 – FINSKA INBÖRDESKRIGET 1918

- , TornioHaparanda

SUOMEN SISÄLLISOTA 1918 – FINSKA INBÖRDESKRIGET 1918
-näyttely Tornionlaakson maakuntamuseossa 26.1.– 25.3.2018

 

Suomen itsenäistyessä 6.12.1917 suomalaiset olivat jakautuneet jyrkästi sosiaalisesti, taloudellisesti ja poliittisesti eliittiin ja rahvaaseen sekä omistavaan ja omistamattomaan luokkaan. Jännitteet purkautuivat kevättalvella 1918 sisällissotana, jonka osapuolina olivat hallituksen valkoiset joukot ja kansanvaltuuskunnan punakaartit.

Sisällissota ajoitetaan ajanjaksolle 27.1.1918 -15.5.1918. Sodan alkaessa punaiset hallitsivat Etelä-Suomea ja valkoiset Keski- ja Pohjois-Suomea.

Sodalle oli tyypillistä poliittinen väkivalta, punainen ja valkoinen terrori, johon molemmat osapuolet syyllistyivät. Sisällissodassa kuoli noin 5 000 valkoista ja 27 000 punaista, joista pääosa vankileireillä. Sotaan osallistui myös Neuvosto-Venäjän ja Saksan sotavoimia sekä ruotsalaisia ja tanskalaisia vapaaehtoisia. Kaikkiaan Suomen sisällissota vaati lähes 38 000 uhria. Julkisessa keskustelussa painottui vuosikymmenten ajan voittajien ”valkoinen totuus” ja hävinneiden näkökulma jäi taka-alalle.

Tornionlaakson maakuntamuseossa esillä oleva näyttely kertoo Suomen sisällissodasta tanskalaisten silmin. Näyttelyn on koonnut Arbejdermuseet yhteistyössä Työväenmuseon ja eri arkistojen kanssa. Näyttelyn tekstityksen taustalla on tanskalaisen lehdistön näkökulma suomalaiseen sisällissotaan. Näyttelyn valokuva-aineisto osoittaa monella tavalla sodan kärsimykset ja raakuuden.

Tervetuloa!