Magarullia

Tornion vahva historia

Torniojoen suisto on ollut asuttu jo viimeisestä jääkaudesta lähtien. Asutuksen laajentuessa kolmen valtajoen rannoille, löysivät myös eurooppalaiset Pohjolan halutut tuotteet, lohen ja Lapin turkikset, joita vietiin aina Tsaarin hoviin saakka.

Tornion kaupunki oli perustamisensa aikaan Ruotsin kuninkaan Kustaa II Aadolfin määräyksestä 1621 maailman pohjoisin kaupunki. Vuonna 1808 Suomen sodan päätteeksi Suomi liitettiin osaksi Venäjän keisarikuntaa. Tornion keskusta liitettiin Venäjään, joten ruotsalaiset perustivat Haaparannan kauppalan (nykyään kaupunki) rajan länsipuolelle.

Uiton kultavuodet

Alueen historiaa on värittänyt uitto, joka yleistyi 1890-luvulla. Uiton avulla tuotiin Lapin metsien puutavara jokia pitkin Kemin ja Tornion sahoille. Savottatöihin ja uittoon saapui työväkeä Lappiin ympäri Suomea.

Työt savotoilla tehtiin talviaikaan marraskuulta maaliskuulle. Kevättulvien käynnistyttyä tukit uitettiin Kemi- ja Torniojokia pitkin yhteensä yli 7000 kilometriä pitkissä uittoväylissä. Uitto päättyi vuonna 1991 ja alueella on jäljellä siihen liittyviä rakennuksia sekä muistomerkki.

Terästä ja paperia

Pohjois-Suomen ensimmäinen paperitehdas Kemi Oy perustettiin 1893 ja seutu kasvoi nopeasti yhdeksi merkittävimmistä puunjalostusteollisuuden keskittymistä Suomessa. Toinen paperitehdas Veitsiluoto Oy perustettiin 1932. Tehtaat tunnetaan nykyään nimillä Metsä Group Oyj ja Stora Enso Oyj.

Tornion 1960-luvulla rakennettu ferrokromitehdas ja sen kromikaivos Kemissä jalostavat ruostumatonta terästä. Tehdas tunnetaan nykyisin nimellä Outokumpu Chrome Oyj.

Lapin luonnonvaroista kehittynyt teollisuus ja monipuolinen kulttuurihistoria ovat Meri-Lapin vaurauden perusta.

IMG 3735