Meri Lapin laturetki 4

Historiikki latureitti Kalli - Karunki

Keminmaan laturetki on lähtenyt liikkeelle 90-luvun loppupuolella Liedakkalan ja Viitakosken kyläyhdistysten järjestämästä koko perheen pienestä hiihtotapahtumasta Liedakkalasta – Kortenivaan.

Tapahtuma lähti Liedakkalan koululta ja Kotikummun kautta Mykänmaalle ja sieltä Korkiamaan kautta Kortenivaan Liedakkalan Metsämiesten majalle.

Reittiä hiihdettiin muutaman talven ajan ja ensimmäisillä kerroilla osallistujia oli 20 – 30 hlö.

Myöhemmin tapahtuma laajeni kun saatiin reitti Kallilta Mykänmaalle valmiiksi ja mukaan järjestäjiin tuli myös Keminsuun Kylä ry. Osallistujia oli tällä reitillä aluksi n. 100 hiihtäjää.

Kun markkinointia saatiin laajennettua hiihtäjämäärät kasvoivat siten että seuraavana vuotena oli n.250 osallistujaa ja siitä muutaman vuoden kuluttua osallistujia oli jo lähes 1000.

2006 tuli mukaan myös Lautamaan Kyläyhdistys kun saatiin yhdysreitti valmiiksi Korkiamaasta – Lautamaahan.

Vuonna 2017 järjestettiin ensimmäisen kerran laturetki välillä Kalli - Karunki kun yhdysreitti valmistui Lautamaan ja Kantojärven välille.

Nyt matkaa kertyy yhteen suuntaan 55 km ja reitti on samalla Meri – Lapin alueen pisin yhtenäinen latureitti.

Reitti on koko talven kovassa käytössä ja hiihtäjien suosiossa.

Reitillä hiihtäjiä palvelee viikonloppuisin useampi latukahvila mm. Mykänmaassa, Korkiamaassa, Lautamaassa lisäksi reitiltä löytyy useita laavuja.

Reittien tekemistä on rahoitettu EU-hankkeilla ja kylien talkootyönä useammalla hankkeella.

Isot kiitokset tapahtuman alkutaipaleelle kuuluu myös silloisen Keminmaan kunnan liikuntasihteerille Tuomo Karppiselle. Tuomo antoi kunnan tuen kyläyhdistyksille reitin rakentamiselle ja tapahtumalle.