We use cookies to ensure that we give you the best experience and to track your use of the website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on the website. Read more

x

Kallinkankaan luontopolku

Kuntakeskuksen tuntumassa oleva Kallinkangas on suojelun ja virkistyskäytön kannalta arvokas alue. Kallinkankaalle rakennetun luontopolun tarkoitus on kiinnittää kulkijan huomio luonnon tapahtumiin, opettaa tuntemaan kasveja ja eläimiä sekä antaa virikkeitä luonnossa liikkumiseen.

Opastauluin varustetulla reitillä voit tutustua Kallinkankaan luonnon erityspiirteisiin: karuun ja louhikkoiseen lakialueeseen, tuoreisiin kangasmetsiin sekä rehevään, kasvillisuudeltaan arvokkaaseen lehto- ja lettoalueeseen. Täysin luonnontilainen ei polkureitti kuitenkaan ole. Se kulkee osittain pitkin kuntopolkua tai kärrytietä. Polun varrella on myös metsätalouskäytössä olevia metsiköitä sekä käytöstä poistettuja soranottopaikkoja.

Luontopolkuja löytyy kaksi: 1,7 kilometriä pitkä Hiidenpolku sekä 3,8 kilometriä pitkä Linnénpolku. Pidemmällä Linnénpolulla voi tutustua erityisesti kasvillisuuteen, kun Hiidenpolulla puolestaan näyttäytyy Kallin alueen maaperä. Hiidenpolun varrelta pääsee katsomaan myös pientä hiidenkirnua. Alku- ja loppuosa poluista kulkevat yhtä matkaa. Kuivana aikana molemmat reitit voi kiertää lenkkikengissä.