We use cookies to ensure that we give you the best experience and to track your use of the website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on the website. Read more

x

Kalastus Kemijoella

Kemijoen vesistössä saa kalastaa lähes kaikkialla. Voimalaitospatojen ala- ja yläpuolella kalastus on kielletty 100 metrin matkalla. Kemijoen vesistö tarjoaa poikkeuksellisen monipuolisia kalastusmahdollisuuksia: suurista varastoaltaista ja lähes luonnontilaisista suurjoista pieniin tammukkapuroihin.

Kalastus Kemijoessa on pääasiassa virkistys- ja kotitarvekalastusta. Merialueella ja varastoaltailla harjoitetaan myös ammattikalastusta. Lokan varastoallas on yksi Suomen tärkeimmistä sisävesien ammattikalastuskohteista.

Vuonna 2015 Kemijoen pääuomalla kalasti noin 2 000 taloutta. Kokonaissaalis pääuomasta Kemijärven alapuoliselta alueelta oli noin 60 000 kiloa, josta noin 60 % oli pyydetty vapakalastusvälineillä ja lähes kolmannes verkoilla.

Saalis vaihtelee eri alueilla vesistön ominaispiirteiden mukaisesti. Ounasjoella ja Ylä-Kemijoella tärkeimpiä saalislajeja ovat hauki, harjus ja taimen. Voimalaitosaltailla hauki ja kirjolohi käsittävät puolet saaliista. Istutettujen kalalajien saalisosuus on kaikilla alueilla merkittävä.

Kalastusluvat

Vuoden 2016 alusta alkaen 18-64-vuotiaat kalastajat maksavat kalastonhoitomaksun. Maksu ei koske pilkkijöitä, mato-onkijoita tai silakkalitkalla kalastavia.

Kalastonhoitomaksun maksettuaan voi kalastaa yhdellä vavalla koko maassa, paitsi Ahvenanmaalla. Kalastonhoitomaksu ei oikeuta kalastamaan vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla tai ELY-keskusten määräämillä kieltoalueilla.

Muuhun kalastukseen tarvitaan kalastonhoitomaksun lisäksi vesialueen omistajan lupa. Tämä koskee muun muassa pyydyskalastusta ja kalastusta usealla vavalla.

Lähde: Ahven.net - Luvat ja maksut

Kalastuskohteista ja lupien myynnistä saa tietoa esimerkiksi kalastusalueiden kotisivuilta ja Metsähallituksen Eräluvat.fi-sivuilta. Kaikkien kalavesien osakaskunnat eivät ole yhtenäislupien piirissä, eikä lupiin liittyvistä asioista ole välttämättä tiedotettu erikseen. Esimerkiksi veneenlaskupaikoilla on usein kylttejä lupa-asioista. Myös muilta kalastajilta/kyläläisiltä kannattaa kysellä, keneltä lupia voi ostaa.

Poikkeuksia kalastusrajoituksiin

Kemijoki ja suurelta osin myös Kitinen on määritelty uudessa kalastuslaissa vaelluskalavesistöksi, joten Sodankylän, Keski- ja Ala-Kemijoen kalastusalueet ovat hakeneet poikkeuksia kalastukseen, jotka koskevat uutta kalastuslakia. Alla on esitetty Ely–keskuksen Pohjois-Suomen kalatalouspalveluiden päätöksen mukaiset muutokset.

Kemijoen pääuoma välillä Isohaara – Seitakorva sekä Kitisen pääuoman voimalaitosaltailla:

  • Onkiminen ja pilkkiminen on sallittu koski- ja virta-alueilla vesialueen omistajan luvalla.
  • Verkkokalastus on sallittu myös 15.8. – 30.11. välisenä aikana.

 

Taimenta koskevat rajoitukset:

  • Taimenella ei ole syysrahoitusta Kemijoen pääuomassa välillä Valajaskoski – Seitakorva sekä Kitisen pääuoman voimalaitosaltailla.
  • Kemijoen pääuomassa välillä Isohaara - Seitakorva taimenen alamitta on 50 cm.
  • Kitisen pääuoman voimalaitosaltailla Porttipahdan voimalaitokselle saakka rasvaevättömän taimenen alamitta on 40 cm.